ZPĚT
ŽIVOTOPIS

kontakt
houf.vaclav@gmail.com
tel: + 420 530 314 005

Václav Houf

* 30. 3. 1949

1964-1968 Střední průmyslová škola textilní Brno (textilní design)
1968-1973 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
1973-1978 lektor Atelieru Mladých přátel výtvarného umění při Domě umění města Brna
1978-1990 svobodné povolání – grafik, ilustrátor a scénograf
1990-1993 externí pedagog na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, Husova 10
1990-1993 externí pedagog katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně
1991-2000 9 let výuky grafického designu na SŠUŘ v Brně, Husova 10
1997-2000 vedoucí grafického designu na SŠUŘ v Brně, Husova 10

2000- současnost 10 let výuky a vedení Atelieru grafického designu FaVU VUT v Brně, Rybářská 13/15, 602 00 Brno

Spolupracoval s řadou nakladatelství (Blok, Albatros, Kruh, Doplněk, Melantrich, Ave, Mladá fronta), divadel (Radost, Divadlo na provázku, Hadivadlo, Večerní Brno, Národní divadlo v Brně), institucí (Moravská galerie, Dům umění, Ústav památkové péče, Filmový klub Brno, Design centrum ČR, Československá televize, Český rozhlas, Etnologický ústav AV ČR, Muzeum Brněnska, Masarykova univerzita Brno) i soukromých společností (OK Pyrus, Synerga, Erding etc.).

Jeho práce jsou zastoupeny například v Kupferstick Kabinet v Lipsku, archivech mezinárodních bienále (Varšava, Bělehrad, Lublaň, Gabrovo), Moravské galerii v Brně, v archívu Divadelního oddělení Moravského zemského muzea, Muzea města Brna a v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí.

Uspořádal celkem 28 samostatných výstav, zúčastnil se 152 výstav skupinových, absolvoval 8 symposií a získal 32 cen.